Tong ket su kien Vinh Danh Bang Hoi

Ngày đăng: 16/11/2022 | Chuyên mục: Sự Kiện,Tin Tức


Vậy là Server Đế Vương đã đến mốc 10 ngày, ngoài việc mở tính năng mới BQT cũng xin thông báo danh sách TOP Bang Hội trong chuỗi sự kiện Open như sau :

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Thành Viên mạnh nhất ( Reset )
1 LUAVIT ChanGiaXuc 53 3.708 ChanGiaXuc ( 75 )
2 PhangHet KiuKiu 13 953 DEDE ( 75 )
3 AeXaHoi Lol1 10 655 Lol3 ( 70 )
4 TopGuild Top4 8 583 Anh3Hung ( 75 )
5 Legend NamAka 4 129 love ( 61 )

Bang hội tiêu diệt Boss nhiều nhất

1 LUAVIT ChanGiaXuc 53 47.058 DAYBOSSDI ( 23.664 )
2 TopGuild Top4 8 43.062 Top4 ( 18.656 )
3 PhangHet KiuKiu 13 19.254 KiuKiu ( 9.814 )

Liên Minh Mu kính báo !